İş Kazaları Hukuk Danışmanlığı

İş Kazaları Hukuk Danışmanlığı

1.    Bireysel iş sözleşmesinin yapılması

2.    Toplu iş sözleşmesinin yapılması ( TİS)

3.    Disiplin cezaları konusunda alternatif yöntem ve uygulamalar.

4.    Hizmet ( iş)  sözleşmesinin önelli-önelsiz feshi

5.    Tazminatlar;

        a.    İhbar tazminatı ve hesaplanması

        b.    Kötü niyet tazminatı ve hesaplanması

        c.    Kıdem tazminatı ve hesaplanması

        d.    Cezai şart ve hesaplanması

        e.    İbraname düzenlenmesi

6.    Ücret;

        a.    Ücretin ayda bir ya da maktu şeklinde hesaplanması

        b.    Fazla çalışma ücretinin hesaplanması

        c.    Fazla sürelerle çalışma ücretinin hesaplanması

        d.    Fazla sürelerle ya da fazla çalışma karşılığı ücret yerine izin uygulamasının yapılması

        e.    Resmi tatil ve ulusal bayramda çalışma ve çalışma karşılığı ücretin ödenmesi.

7.    Yıllık ücretli  izin uygulaması;

        a.    Yıllık ücretli izin planının yapılması

        b.    Yıllık ücretli izin heyetinin  ve/veya  kurulunun kurulması

        c.    İzin kayıt listesinin tutulması

        d.    İzin karar defterinin oluşturulması

8.    Puantaj kayıtlarının tutulması;

        a.    Kağıt ortamında puantaj kayıtlarının tutulması

        b.    Dijital ortamda tutulması

9.    MOBİNĞ (Psikolojik şiddet-taciz) ile ilgili çalışma hayatında karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri

10.  Dinlenme süreleri ve bu konuda karşılaşılan sorunlara karşı çözüm önerileri

11. Denkleştirmeli çalışma sistemi ve uygulaması

12. İş hukuku ile ilgili vb. konular. 

Güvenceye mi ihyitacınız var? FBizimle iletişime geçin, alanında uzman ekibimiz sizin için en uygun olanı belirlesin

Hemen Teklif İsteyin

Sektörde özel çözümler ile İSG süreçlerini kolaylaştırıyoruz

Teklif İste