İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İşyerleri çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iş ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 5 dakika
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika
  • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 15 dakika


Süre ile İşyeri Hekimliği hizmeti alınması gerekmektedir. Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SGK, vergi vb. tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İşyeri Hekimleri ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İşyeri hekimi yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.

İşyeri Hekimi çalıştırılmaması durumunda sadece bu ceza ile kalınmayacak ve işyeri hekiminin görevleri arasında olan sağlık raporlarının ve sağlık eğitimlerinin yapılamamasından dolayı da işçi başına her bir aykırılık için aylık 1.350 TL para cezası ödenecektir. Tüm bunlar işverenlerimiz için ciddi bir maliyet oluşturacaktır. Bu yüzden İşyeri Hekimliği hizmeti mutlaka sağlanmalı ve işyeri hekiminin tespit ve önerileri de mutlaka yerine getirilmelidir.

İşyeri hekimliği öncelikle koruyucu sağlık hizmetidir. Hastalık oluştuktan sonra değil hastalık oluşturma potansiyeli olan tehlikeler henüz daha yeni ortaya çıktığında önlem alınması ile yeni hastaların oluşmasını engelleri işgücünü sağlıklı tutar ve işgücü kaybını önler.

Ülkemizde meslek hastalıkları tespitinde sağlıklı bir sistem kurulamadığı için iş sağlığı ve güvenliği politikamız uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli sorgulanmakta ve iyileştirilmesi istenmektedir. İşverenlerimizin işyeri hekimliği hizmetine olan talepleri ve onların görevlerini yapmada sağlayacakları kolaylıklar ile bu konuda hamle yapılacaktır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle hem idari para cezası ile karşılaşılmaması, hem çeşitli tazminat davaları ile karşı karşıya kalınmaması, hem de ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği sistemine katkıda bulunulması açılarından bakıldığında her işletmenin mutlaka iş sağlığı hizmetlerinden yararlanması gerekmektedir.

Güvenceye mi ihyitacınız var? FBizimle iletişime geçin, alanında uzman ekibimiz sizin için en uygun olanı belirlesin

Hemen Teklif İsteyin

Sektörde özel çözümler ile İSG süreçlerini kolaylaştırıyoruz

Teklif İste