Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Eğitimi

Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Eğitimi

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi; proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi eğitimi, yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uyumlu olarak risk değerlendirme yapılmasını ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Risk, tehlikeli olayların meydana gelme ihtimaliyle şiddetinin birleşimidir. Risk değerlendirmeleriyle oluşabilecek iş kazaları önlenebilir.

Çalışma alanlarında yapılacak risk değerlendirmeleriyle; iş kazalarının önlenmesini, mevcut önlemlerdeki eksikliklerin giderilmesini, iş devamlılığının sağlanmasını ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı yakalamalarını hedefliyoruz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

  • Kaza/olay nasıl meydana gelir?
  • Risk yönetimi konusunda yasal gereklilikler
  • Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak tehlikeleri tanımlanması
  • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi
  • Risk analiz yöntemleri
  • Riskleri kontrol hiyerarşisi, risk önceliklerinin belirlenmesi
  • Risk kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi
  • Düzeltici önleyici faaliyetleri belirlenmesi ve aksiyon planları
  • Bulguların kayıt altına alınması

KİMLER KATILMALI?

İşveren veya işveren vekili

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri

İşyerindeki çalışan temsilcileri

İşyerindeki destek elemanları

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar

Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün

Eğitimlerimiz, teknik eğitim sınıflarımızda veya kuruluşunuza özel olarak planlanmaktadır. Genel katılıma açık eğitimlerimiz için eğitim takvimimizi inceleyebilirsiniz.

Eğitim sonunda katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verilmektedir.

Güvenceye mi ihyitacınız var? FBizimle iletişime geçin, alanında uzman ekibimiz sizin için en uygun olanı belirlesin

Hemen Teklif İsteyin

Sektörde özel çözümler ile İSG süreçlerini kolaylaştırıyoruz

Teklif İste